Yr Ŵyl

Beth yw’r nod?

Gŵyl newydd i Aberystwyth

Gŵyl o luniau

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru eisoes wedi sefydlu LENS – penwythnos sy’n dathlu a thrafod ffotograffiaeth ddogfen. Oddi mewn i waliau’r Llyfrgell, ceir 800,000 o luniau – ein casgliad cenedlaethol.

Y dref

O fewn y dref, ceir casgliadau personol mawr yn ogystal â lluniau a geir yn Amgueddfa ac Archifdy Ceredigion a’r Comisiwn Henebiol Hynafol. Mae’r lle yn orlawn o luniau – hen a newydd.

Arddangosfeydd

Yn y dref, mae galerïau sy’n arbenigo mewn ffotograffiaeth, ac eraill sy’n arddangos lluniau yn aml. Mae gan y dref hefyd nifer o ffotograffwyr sy’n uchel eu parch yn eu meysydd dewisol.

Beth sy’n digwydd?

Ffotomarathon – diwrnod cyfan o dynnu lluniau o amgylch y dref.

Allwch chi gwrdd a'r her o dynnu chwe llun mewn chwe awr ar chwe thema gwahanol? Cynhaliwyd Ffotomarathon 2016 ar ddydd Sadwrn, 22 Hydref. Bydd y ffotomarathon yn cymryd hoe yn 2017 ond yn ôl yn well nag erioed yn 2018

Digwyddiadau

  • Tafluniadau enfawr tuallan
  • Ffotomarathon
  • LENS – cynhelir y gynhadledd flynyddol ym mis Tachwedd
  • Arddangosfeydd ffotograffig
  • Cystadleuaeth ysgolion ar gyfer disgyblion ysgol lleol …mwy

Ein arianwyr a'n cefnogwyr

Arianwyr

Logo's of some of our funders including: Welsh Government, National Lottery, Art Council of Wales

Ein holl noddwyr