Ffotomarathon

Cynhaliwyd ffotomarathon 2016 ar ddydd Sadwrn, 22 Hydref 2016 yng nghanolfan Morlan, Aberystwyth.

Yn 2016 gwelwyd 67 o gystadleuwyr yn cymryd rhan a nod y diwrnod unwaith eto oedd tynnu chwe llun ar chwe thema mewn chwe awr.

Y themau oedd Yr ochr arall. 4, Amrwd, Patrwm, Casgliad a Glas.

Tony Hicklin enillodd y categori camera a lensys cyfnewidiol tra enillodd Llio James y categori camera a lensys parhaol. Kiera Ellis oedd yn fuddugol yn y categori 16 oed ac iau a Charlotte Rigg enillodd am gasgliad o chwe llun wedi eu tynnu a ffon symudol. 

Yr enillwyr am y llun gorau am bob thema oedd Samantha Rigg (Yr ochr arall), Tony Hicklin (4), Tegwen Morris (Amrwd), Siwan Fflur (Patrwm), Wedny Phillips (Casgliad) a Kaloyan Cholakov (Glas) 

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran. Ewch i'n tudalen facebook i weld y lluniau buddugol

Rydym yn cymryd hoe yn 2017 ond gobeithio bod yn ôl yn 2018.

Cofrestrwch nawr!

Am fwy o wybodaeth ynghylch y Ffotomarathon, cliciwch yma.

Ein arianwyr a'n cefnogwyr

Arianwyr

Logo's of some of our funders including: Welsh Government, National Lottery, Art Council of Wales

Ein holl noddwyr