Digwyddiadau

Dewch yn ôl yn aml er mwyn derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy'n digwydd yn ystod gŵyl ffotograffiaeth FfotoAber.

Ffotomarathon

9yb Sadwrn 28ain Hydref - Morlan

Profwch eich sgiliau ffotograffiaeth, beth bynnag fo’u safon, mewn ras yn erbyn amser i dynnu'r lluniau gorau. Tynnwch 6 llun ar 6 thema mewn un diwrnod!

Arddangosfeydd

26ain Hydref ymlaen

Bydd lluniau buddugol y ffotomarathon yn cael eu harddangos yn y Morlan o'r 29ain Hydref a lluniau cystadleuaeth ysgolion a gynhelir drwy ysgolion lleol yn cael eu harddangos yn Arad Goch o'r 26ain o Hydref ymlaen.

Beth fydd yn digwydd

Bwriad y ffotomarathon yw cymryd chwe llun mewn chwe awr ar chwe thema wahanol - gall unrhyw un gymryd rhan. 

Cynhaliwyd ffotomarathon llynedd ar ddydd Sadwrn, 22 Hydref 2016 yng Nghanolfan y Morlan, Aberystwyth. Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y bonyn Ffotomarathon uchod.

Ein arianwyr a'n cefnogwyr

Arianwyr

Logo's of some of our funders including: Welsh Government, National Lottery, Art Council of Wales

Ein holl noddwyr