Cyswllt

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am weithgareddau FfotoAber anfonwch ebost atom ar info@ffotoaber.com.

Beth fydd yn digwydd

Bwriad y ffotomarathon yw cymryd chwe llun mewn chwe awr ar chwe thema wahanol - gall unrhyw un gymryd rhan. 

Cynhaliwyd ffotomarathon llynedd ar ddydd Sadwrn, 22 Hydref 2016 yng Nghanolfan y Morlan, Aberystwyth. Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y bonyn Ffotomarathon uchod.

Ein arianwyr a'n cefnogwyr

Arianwyr

Logo's of some of our funders including: Welsh Government, National Lottery, Art Council of Wales

Ein holl noddwyr