Cystadlaethau

Cynhelir dwy gystadleuaeth yn ystod FfotoAber eleni - cystadleuaeth ysgolion a ffotomarathon.

Cystadleuaeth Ysgolion

Cynhelir y gystadleuaeth ysgolion mewn partneriaeth a Chlwb Rotari Aberystwyth, Cwmni Arad Goch a Gwyl Seiclo Aberystwyth ac mae'n agored i fyfyrwyr ysgol a choleg (hyd at 18 oed) yn ardal Aberystwyth. 

Y nod eleni (2017) yw tynnu hyd at dri llun sydd yn adlewyrchu cyffro Gwyl Seiclo Aberystwyth 

Dyddiad cau y gystadleuaeth yw dydd Iau, 15 Mehefin 2017 ac mae o wybodaeth ar gael gan eich ysgol neu goleg gan y byddant yn cyldynu anfon y ceisiadau ymlaen.. 

Ffotomarathon

Tynnwch chwech llun mewn chwech awr ar chwech thema gwahanol a gall unrhywun gymryd rhan. Does dim angen camera arnoch chi hyd yn oed oherwydd mae categori ar gyfer lluniau ffôn symudol.

Cynhaliwyd ffotomarathon 2016 ar ddydd Sadwrn, 22 Hydref yng Nghanolfan Morlan, Aberystwyth. Cliciwch ar y dudalen Ffotomarathon am fwy o wybodaeth.

Ein arianwyr a'n cefnogwyr

Arianwyr

Logo's of some of our funders including: Welsh Government, National Lottery, Art Council of Wales

Ein holl noddwyr