Croeso i FfotoAber, Dathlu y gelfyddyd ffotograffiaeth

Mae FfotoAber yn cymryd hoe yn 2017 ond y nod yw bod yn ôl yn well nag erioed yn 2018.

Diolch am eich cefnogaeth.

Cymerwch ran

Os ydych yn rhedeg busnes yn Aberystwyth neu’n byw yn lleol ac am gymryd rhan, ebostiwch ni ac fe ddown i gysylltiad.

LENS 2017

LENS – digwyddiad blynyddol a gynhelir gan y Llyfrgell Genedlaethol i ddathlu ffotograffiaeth ddogfennol. Cynhelir y digwyddiad eleni ar benwythnos 4 Tachwedd www.llgc.org.uk

Ffotomarathon

Mae'r ffotomarathon yn agored i amaturiaid a ffotograffwyr proffesiynol o bob cwr o Gymru …mwy

Cystadleuaeth Ysgolion

Cynhelir cystadleuaeth ysgolion 2017 mewn partneriaeth gyda Chlwb Rotari Aberystwyth, Arad Goch a Gwyl Seiclo Aber. Mae modd i bob disgybl cynradd ac uwchradd (mewn ysgolion a cholegau) yn ardal Aberystwyth gystadlu.  Arddangosir lluniau gorau yr adrannau cynradd ac uwchradd yng nghanolfan Arad Goch, Aberystwyth. … mwy

Ein arianwyr a'n cefnogwyr

Arianwyr

Logo's of some of our funders including: Welsh Government, National Lottery, Art Council of Wales

Ein holl noddwyr