Croeso i FfotoAber, Dathlu y gelfyddyd ffotograffiaeth

Yn nhymor yr hydref 2017 bydd Aberystwyth yn llenwi unwaith eto gyda thipyn o weithgaredd ffotograffig wrth i seithfed gŵyl FfotoAber gael ei chynnal. Eleni eto bydd her y ffotomarathon yn dychwelyd yn ogystal â'r gystadleuaeth boblogaidd i ysgolion. Caiff lluniau buddugol eu arddangos eto yn siopau a chanolfannau'r dref.

Wrth i FfotoAber edrych ymlaen at ddathlu ei seithfed phenblwydd mae wedi llwyddo i ddenu cefnogaeth gan fusnesau a mudiadau lleol wrth iddi ddatblygu’n ŵyl flynyddol o bwys i’r dre ...mwy

Cymerwch ran

Os ydych yn rhedeg busnes yn Aberystwyth neu’n byw yn lleol ac am gymryd rhan, ebostiwch ni ac fe ddown i gysylltiad.

LENS 2016

LENS – digwyddiad blynyddol a gynhelir gan y Llyfrgell Genedlaethol i ddathlu ffotograffiaeth ddogfennol. Cynhelir y digwyddiad eleni ar benwythnos 5 Tachwedd www.llgc.org.uk

Ffotomarathon

Mae'r ffotomarathon yn agored i amaturiaid a ffotograffwyr proffesiynol o bob cwr o Gymru …mwy

Cystadleuaeth Ysgolion

Cynhelir cystadleuaeth ysgolion 2017 mewn partneriaeth gyda Chlwb Rotari Aberystwyth, Arad Goch a Gwyl Seiclo Aber. Mae modd i bob disgybl cynradd ac uwchradd (mewn ysgolion a cholegau) yn ardal Aberystwyth gystadlu.  Arddangosir lluniau gorau yr adrannau cynradd ac uwchradd yng nghanolfan Arad Goch, Aberystwyth. … mwy

Ein arianwyr a'n cefnogwyr

Arianwyr

Logo's of some of our funders including: Welsh Government, National Lottery, Art Council of Wales

Ein holl noddwyr